Laatste nieuws

Like TVO op Facebook!

Kalender

wo 7 aug
Category Image  Maarten Jansen
wo 28 aug
Category Image  Loes Merkus

Hoofdsponsor

 

 

Sponsor

 

 

 

Sponsor TVO nu!

“SponsorKliks,

 

TVO hecht veel waarde aan de bescherming van de door u verstrekte persoonsgegevens. Dit document geeft op een transparante en heldere wijze aan hoe wij omgaan met deze gegevens. TVO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens / beeldmateriaal;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TVO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email.

 

Gebruik & verwerking van persoonsgegevens leden

De verstrekte persoonsgegevens zullen door TVO verwerkt worden ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Interne communicatie binnen de vereniging, enkele voorbeelden:
  • Organisatie activiteiten
  • Competitie (indien van toepassing)
  • Ten behoeve van de trainer(s)
 • Contributie verwerking
 • Aanmelding bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

 
De volgende (persoons)gegevens zullen tijdens inschrijving verwerkt worden:

tbl_AVG

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de TVO website, TVO Facebook en in sommige gevallen beschikbaar gesteld aan de plaatselijke media. Denk hierbij aan kampioenschappen, toernooien of andere belangrijke evenementen. Voor specifiek gebruik in promotiemateriaal zal vooraf toestemming worden gevraagd. Indien u bezwaar hebt tegen publicatie van foto’s in de media, verzoeken we u om contact op te nemen met het bestuur van TVO en/of de webmaster van de TVO site.

NTTB - Nederlandse tafeltennisbond

Bij lidmaatschap van TVO wordt u ook aangemeld bij de NTTB. Benodigde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de NTTB. In geval van deelname aan de NTTB competitie zal TVO namens het TVO lid toestemming geven om hun gegevens te mogen gebruiken en publiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tonen van de persoonlijke resultaten in de openbare competitiemodule van NAS.

Download deze Privacy Policy

Joomla Template by Joomla51.com